Trygdeavgift

Sats

  • Skriv ut

Trygdeavgiften er med på å finansiere folketrygden. Trygdeavgiften beregnes av personinntekten.

Satsen gjelder for inntektsåret 2013

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
 Sats
Lønnsinntekt, sykepenger osv. (personer i alderen 17 til 69 år)   7,8 %
Lønn og næringsinntekt (personer yngre enn 17 år og eldre enn 69 år)  4,7 %
Primærnæringsinntekt  innenfor fiske og fangst   7,8 %
Annen primærnæringsinntekt (innenfor jordbruk, skogbruk, reindrift, pelsdyr) 11 %
Annen næringsinntekt  11 % *
Pensjonsinntekt osv. 4,7 %
Nedre grense for å betale trygdeavgift 39 600 kr
Opptrappingssats 25 %

Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 7,8 prosent og 11 prosent trygdeavgift.

* Pass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) vil fremdeles ha 7,8 prosent trygdeavgift på næringsinntekten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.