Faktor for oppjustering av eierinntekter

Sats

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Utbytte og andre eierinntekter som du fører i skattemeldingen fra og med inntektsåret 2016, oppjusteres med faktortall.

Satsen gjelder for inntektsåret 2018

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Skatteetaten oppjusterer skattepliktig utbytte, utdeling fra selskap med deltakerfastsetting, gevinst eller tap som du fører i skattemeldingen. Du justerer altså ikke tallene selv.

Faktortall

Faktortallet for inntektsåret 2018 er 1,33.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.