Inflasjonstabellen

Sats

  • Skriv ut

Inflasjonstabellen brukes i alternativ beregning av bruksfradrag.

For å beregne forholdstallet i tråd med alternativ metode for bruksfradrag for engangsavgiften, må den historiske nyprisen motorvognen hadde i Norge det året den ble registrert første gang sammenholdes med bruktprisen i Norge på registreringstidspunktet.

Historisk nybilpris må inflasjonsjusteres for å kunne benyttes i beregningen av alternativ metode. Nedenfor følger en tabell over inflasjonsjusteringen.

Sats for 2018

Du kan se fjorårets satser ved å velge 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Årstall  
1989 H * 1,5217
1990 H * 1,5044
1991 H * 1,4771
1992 H * 1,4449
1993 H * 1,3474
1994 H * 1,2947
1995 H * 1,2474
1996 H * 1,3075
1997 H * 1,2775
1998 H * 1,2623
1999 H * 1,2668
2000 H * 1,2578
2001 H * 1,2173
2002 H * 1,1967
2003 H * 1,2021
2004 H * 1,1900
2005 H * 1,1715
2006 H * 1,1575
2007 H * 1,1524
2008 H * 1,1376
2009 H * 1,1160
2010 H * 1,1090
2011 H * 1,0975
2012 H * 1,0964
2013 H * 1,0964
2014 H * 1,0785
2015 H * 1,0591
2016 H * 1,0373
2017 H * 1,0160

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.