Inflasjonstabellen

Sats

  • Skriv ut

Inflasjonstabellen brukes i alternativ beregning av bruksfradrag.

For å beregne forholdstallet i tråd med alternativ metode for bruksfradrag for engangsavgiften, må den historiske nyprisen motorvognen hadde i Norge det året den ble registrert første gang sammenholdes med bruktprisen i Norge på registreringstidspunktet.

Historisk nybilpris må inflasjonsjusteres for å kunne benyttes i beregningen av alternativ metode. Nedenfor følger en tabell over inflasjonsjusteringen.

Sats for 2016

Du kan se fjorårets satser ved å velge 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Årstall  
1987 H * 1,6525
1988 H * 1,5227
1989 H * 1,4696
1990 H * 1,4538
1991 H * 1,4283
1992 H * 1,3957
1993 H * 1,3020
1994 H * 1,2525
1995 H * 1,2067
1996 H * 1,2642
1997 H * 1,2361
1998 H * 1,2212
1999 H * 1,2261
2000 H * 1,2164
2001 H * 1,1765
2002 H * 1,1576
2003 H * 1,1620
2004 H * 1,1510
2005 H * 1,1329
2006 H * 1,1194
2007 H * 1,1143
2008 H * 1,0992
2009 H * 1,0788
2010 H * 1,0731
2011 H * 1,0610
2012 H * 1,0601
2013 H * 1,0592
2014 H * 1,0429
2015 H * 1,0250

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.