Inflasjonstabellen

Sats

  • Skriv ut

Inflasjonstabellen brukes i alternativ beregning av bruksfradrag.

For å beregne forholdstallet i tråd med alternativ metode for bruksfradrag for engangsavgiften, må den historiske nyprisen motorvognen hadde i Norge det året den ble registrert første gang sammenholdes med bruktprisen i Norge på registreringstidspunktet.

Historisk nybilpris må inflasjonsjusteres for å kunne benyttes i beregningen av alternativ metode. Nedenfor følger en tabell over inflasjonsjusteringen.

Sats for 2017

Du kan se fjorårets satser ved å velge 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Årstall  
1988 H * 1,5479
1989 H * 1,4939
1990 H * 1,4779
1991 H * 1,4520
1992 H * 1,4188
1993 H * 1,3235
1994 H * 1,2733
1995 H * 1,2267
1996 H * 1,2851
1997 H * 1,2565
1998 H * 1,2415
1999 H * 1,2464
2000 H * 1,2365
2001 H * 1,1960
2002 H * 1,1767
2003 H * 1,1812
2004 H * 1,1701
2005 H * 1,1516
2006 H * 1,1379
2007 H * 1,1327
2008 H * 1,1174
2009 H * 1,0967
2010 H * 1,0909
2011 H * 1,0786
2012 H * 1,0777
2013 H * 1,0767
2014 H * 1,0602
2015 H * 1,0415
2016 H * 1,0200

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.