Kost og losji - sats for skattefri godtgjørelse

Sats

  • Skriv ut

Satsene for skattefri godtgjørelse til dekning av merutgifter til mat (kost) avhenger av hvordan du bor.

Satsen gjelder for inntektsåret 2017

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du ha krav på utgiftsgodtgjørelse for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) med mer.

Mat (Kost)

Satsene for merutgifter til mat (kost) avhenger av hvordan du bor.

Type losji

Sats per døgn

Hotell med frokost: 586 kroner 
Hotell uten frokost:

733 kroner 

Bolig med kokemuligheter: 205 kroner
Bolig uten kokemuligheter: 

315 kroner 

Overnatting i egen campingvogn*: 61 kroner 

Losji

Dekning av losjikostnader gjennom godtgjørelse er ikke skattepliktig så fremt godtgjørelsen ikke gir overskudd eller dekker private utgifter. 

Er godtgjørelsen utbetalt med høyere satser enn nevnt ovenfor, vil merutbetalingen være skattepliktig med mindre full kostnadsdokumentasjon framlegges.

*Overnatting i egen campingvogn

Når det gjelder overnatting i egen campingvogn er det fastsatt en egen sats for skattefri godtgjørelse.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.