Kost og losji - sats for skattefri godtgjørelse

Sats

  • Skriv ut

Satsene for skattefri godtgjørelse til dekning av merutgifter til mat (kost) avhenger av hvordan du bor.

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Mat (Kost)

Satsene for merutgifter til mat (kost) avhenger av hvordan du bor.

Type losji

Sats per døgn

Hotell med frokost: 568 kroner 
Hotell uten frokost:

710 kroner 

Bolig med kokemuligheter: 200 kroner
Bolig uten kokemuligheter: 

307 kroner 

Overnatting i egen campingvogn*  61 kroner 

Losji

Dekning av losjikostnader gjennom godtgjørelse er ikke skattepliktig så fremt godtgjørelsen ikke gir overskudd eller dekker private utgifter.

*Overnatting i egen campingvogn

Når det gjelder overnatting i egen campingvogn er det fastsatt en egen sats for skattefri godtgjørelse.

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.