Merverdiavgiftsatser kjøp og salg av gull tilnæringdrivende eller offentlige virksomheter

Sats

  • Skriv ut

Ved omsetning av gull basert på vekt og finhetsgrad til næringsdrivende og offentlig virksomhet skal kjøperen beregne og innbetale merverdiavgiften.

Satsen gjelder for inntektsåret 2017

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Vare/ tjeneste Sats Kommentar
Gull basert på vekt og finhetsgrad. Beregnes av kjøper Hvis du som næringsdrivende selger gull til andre næringsdrivende eller offentlige virksomheter skal du ikke beregne og kreve merverdiavgift fra kjøperen. Dette gjelder omsetning av gull ned til en finhetsgrad på 325 tusendeler. Du skal føre omsetningen som 0-satset i ditt regnskapssystem. Du skal også angi i salgsdokumentet at omsetningen er omfattet av reglene om omvendt avgiftsplikt og at merverdiavgift ikke er beregnet. Du skal skrive inn kjøperens organisasjonsnummer i salgsdokumentet. Hvis kjøperen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal det stå «mva» etter organisasjonsnummeret.
Gullsmykker og andre gullgjenstander 25% Regnes om vanlig salg.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.