Merverdiavgiftssatser for elektroniske tjenester kjøpt fra utlandet

Sats

  • Skriv ut

Privatpersoner i Norge, som ikke er næringsdrivende, må betale merverdiavgift når de kjøper elektroniske tjenester fra utlandet (e-moms). Det er den som tilbyr elektroniske tjenester som har ansvaret for beregning og betaling av norsk merverdiavgift. Tilbydere av slike tjenester kan registrere seg via voesnorway.com.

Satsen gjelder for inntektsåret 2017

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Elektronisk tjeneste

Mva-sats

Eksempler

Levering og hosting av nettsteder, fjernvedlikehold av programvare og   maskinvare

25%

Hosting av nettsteder
Automatisert online fjernvedlikehold av programvare
Fjernforvaltning av systemer
Online datavarehus
Online levering av lagringsplass 

Programvare og oppdatering av programvare

25%

Adgang til eller nedlastning av programvare samt oppdateringer
Nedlasting av bannerblokkere
Nedlasting av drivere
Automatisert online installering av filtre på nettsider
Automatisert online installering av brannmur

Levering av bilder, tekster og informasjon og tilgang til databaser

25%

Adgang til eller nedlastning av skrivebordstema
Adgang til eller nedlasting av bilder eller skjermsparere
Digitalisert innhold av bøker og andre elektroniske publikasjoner
Abonnement på online aviser og tidsskrifter
Weblogs og nettsidestatistikker
Online nyheter, trafikkinformasjon og værrapporter
Online informasjon som automatisk genereres av programvare etter   spesifikasjon fra bruker, eksempelvis kontinuerlig oppdatert børsinformasjon
Annonseplass, herunder bannerreklame
Bruk av søkemotorer og internettregistre

Levering av musikk, film, spill, kringkasting og politiske,   kulturelle, artistiske, sportslige, vitenskapelige og underholdningsmessige   hendelser og begivenheter

25%

Adgang til eller nedlasting av musikk på datamaskiner og   mobiltelefoner
Adgang til eller nedlasting av ringetoner, jingler, utdrag eller andre lyder
Adgang til eller nedlastning av film
Nedlasting av spill på datamaskinger og mobiltelefoner
Adgang til onlinespill som er avhengig av internett eller andre lignende  elektroniske nett, hvor spiller befinner seg langt fra hverandre
Internettbasert kringkasting av hendelser og begivenheter, eksempelvis nett-tv, nett-radio. Dette gjelder selv om kringkasting samtidig skjer over tradisjonelt radio eller tv-nett. (dette er et avvik fra EUs definisjon, og er begrunnet med at også elektroniske kommunikasjonstjenester er omfattet av begrepet ”elektroniske tjenester”, jf. omtale ovenfor.

Levering av fjernundervisning

25%

Automatisert fjernundervisning som er avhengig av internett eller lignende elektroniske nett og som kun krever begrenset eller ingen menneskelig inngripen, herunder virtuelle klasserom. En tjeneste hvor internett eller lignende nett i hovedsak brukes som     kommunikasjonsmiddel mellom lærer og elev, er ikke en elektronisk tjeneste. Studiemateriale som besvares av eleven online og bedømmes automatisk uten menneskelig inngripen                                                                 

 

Andre tjenester

25%

Onlineauksjoner, markedsplasser og     shoppingportaler som baserer seg på automatiserte databaser og datainput fra kunder, og som krever begrenset eller ingen menneskelig inngripen        

 

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.