Satser ved overkjørte og underkjørte kilometer

Sats

  • Skriv ut

Satser ved overkjørte og underkjørte kilometer brukes i alternativ beregning av bruksfradrag.

Overkjørte kilometer betyr at en bil har gått vesentlig lenger enn det oppgitte gjennomsnittet i godkjent prisliste. Underkjørte kilometer betyr at bilen har gått vesentlig kortere enn det oppgitte gjennomsnittet i godkjent prisliste.

Bruktbilprisene i Rødboka AS er fastsatt med utgangspunkt i en gjennomsnittlig kjørelengde, som er oppgitt i prislistene. Dersom faktisk kjørte kilometer for kjøretøyet avviker mer enn 50 % fra det som står i prislisten skal prisen justeres. Det skal da gis et tillegg eller gjøres et fratrekk i prisen ut fra satser som følger av tabellen under.

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Satser ved overkjørte kilometer (fratrekk)

Gjeldende bruktbilpriser...

Fra og med (kroner) Til og med (kroner) Satsen settes til
25 000 50 000 0,18 kroner per km
50 001 75 000 0,28 kroner per km
75 001 100 000 0,32 kroner per km
100 001 150 000 0,38 kroner per km
150 001 200 000 0,46 kroner per km
200 001 300 000 0,56 kroner per km
300 001 400 000 0,70 kroner per km
400 001 500 000 1,00 kroner per km
500 001 600 000 1,40 kroner per km
600 001 - 1,80 kroner per km

 

Satser ved underkjørte kilometer (tillegg)

Gjeldende bruktbilpriser...

Fra og med (kroner) Til og med (kroner) Satsen settes til
25 000 50 000 0,09 kroner per km
50 001 75 000 0,14 kroner per km
75 001 100 000 0,16 kroner per km
100 001 150 000 0,19 kroner per km
150 001 200 000 0,23 kroner per km
200 001 300 000 0,28 kroner per km
300 001 400 000 0,35 kroner per km
400 001 500 000 0,50 kroner per km
500 001 600 000 0,70 kroner per km
600 001 - 0,90 kroner per km

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.