Viktig endring: Fra 2017 erstattes omsetningsoppgaven av mva-meldingen. Merverdiavgift ved import av varer skal innberettes i mva-meldingen. Systemer og rutiner berøres. Les mer på skatteetaten.no/mva-melding.