Viktig endring: Fra 2017 erstattes omsetningsoppgaven av mva-meldingen. Merverdiavgift ved import av varer skal innberettes i mva-meldingen. Systemer og rutiner berøres. Les mer på skatteetaten.no/mva-melding.

 

Skatteetatens tjenester i Altinn vil ikke være tilgjengelig mellom fredag 9.12. kl. 20.00 og søndag 11.12. kl. 13.00 på grunn av planlagt vedlikehold i Altinn.