Posthenvisning til selvangivelsen

 • Skriv ut

Opplysningene som innrapporteres i likningsoppgavene benyttes til produksjon av selvangivelsen. Her finner du posthenvisning til selvangivelsen for inntektsåret 2014.

Posthenvisning for innskudd, utlån og renter mv.:

 • Post 3.1.1 Renteinntekter
 • Post 3.1.12 Tilbakeførte misligholdte renter
 • Post 3.3.1 Rentekostnader
 • Post 4.1.1 Innskudd
 • Post 4.8.1 Gjeld
   

Posthenvisning for livsforsikring:

 • Post 2.6.1 Livrenter utenfor arbeidsforhold (engangsutbetaling)
 • Post 2.6.1 Uførerenter 20% av terminbeløpet
 • Post 2.6.2 Utbetalt skattepliktig beløp (individuell livrente)
 • Post 3.1.12 Retur av premie
 • Post 3.1.2 Renter av livsforsikring
 • Post 3.1.4 Skattepliktig avkastning (kapitalforsikring) opptjent i 2013
 • Post 3.1.4 Skattepliktig avkastning ved Unit-Link-forsikring (kapitalforsikring) 
 • Post 3.3.7 Tap på sparedel ved Unit-Link-forsikring
 • Post 4.5.1 Innestående på premiefond (fortsettelsesforsikring)
 • Post 4.5.2 Gjenkjøpsverdi av individuell livrenteforsikringsavtale
 • Post 4.5.2 Gjenkjøpsverdi av kapitalforsikringsavtale
   

Posthenvisning for skadeforsikring:

 • Post 2.1.1 Utbetalt skadeforsikring
 • Post 3.1.2 Renter av skadeforsikring
   

Posthenvisning for individuelle pensjonsordninger:

 • Post 2.2.2 Utbetalte pensjoner fra individuelle pensjonsordninger
 • Post 2.2.2 Utbetalt uførepensjon
 • Post 2.2.2 Engangsutbetalinger/gjenkjøp av 1.5 G
 • Post 2.6.3 Utbetalt barnepensjon
 • Post 3.1.2 Renter av sen utbetaling
 • Post 3.1.12 Retur av premie
 • Post 4.5.1 Innestående på premiefond
 • Post 3.3.5 Innbetalt (inkl. omkostninger) beløp til ny individuell pensjonsordning
   

Posthenvisning for Verdipapirfond (aksje- og kombinasjonfond, obligasjonsfond):

 • Post 3.1.2 Skattepliktig avkastning på andeler i norske og utenlandske obligasjons- og pengemarkedsfond
 • Post 3.1.6 Skattepliktig utbytte på andeler i norske og utenlandske aksjefond
 • Post 3.1.9 Skattepliktig gevinst ved realisasjon av andeler i norske og utenlandske verdipapirfond
 • Post 3.3.9 Fradragsberettiget tap ved realisasjon av andeler i norske og utenlandske verdipapirfond
 • Post 4.1.4 Formue av andeler i norske og utenlandske aksjefond
 • Post 4.1.5 Formue av andeler i norske og utenlandske obligasjons- og pengemarkedsfond
   

Posthenvisning for finansielle instrumenter:

 • Post 3.1.2 Andre renteinntekter som fra obligasjoner mv
 • Post 4.1.7 Formue av aksjer og obligasjoner o.a. registrert i VPS
 • Post 4.6.2 Formue i utlandet
   

Posthenvisning for gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn, tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring:

 • Post 3.3.7 Fradrag for gaver/tilskudd
   

Posthenvisning for pass og stell av barn:

 • Post 3.2.10 Fradrag for pass og stell av barn
   

Posthenvisning for boligsameie:

 • Post 2.8.1 Andel inntekter
 • Post 3.3.4 Andel kostnader 
 • Post 4.5.3 Andel formue
 • Post 4.8.2 Andel gjeld
   

Posthenvisning for boligselskap:

 • Post 2.8.1 Andel inntekter
 • Post 3.3.4 Andel kostnader
 • Post 4.3.2 Andel likningsverdi (Bolig i Norge)
 • Post 4.3.3 Andel likningsverdi (Fritidsbolig i Norge)
 • Post 4.5.3 Andel formue
 • Post 4.6.1 Andel formue (Bolig/fritidsbolig i utlandet)
 • Post 4.8.2 Andel gjeld
   

Posthenvisning for underholdsbidrag:

 • Post 3.3.3 Betalt underholdsbidrag
 • Post 4.1.6 Underholdsbidrag til gode
 • Post 4.8.1 Skyldig underholdsbidrag

 Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.