Søk i RISK-registeret

RISK-beløp
RISK-beløp brukes til å beregne gevinst eller tap ved salg av aksjer, egenkapitalbevis og andeler i fond. Fra inntektsåret 2006 inngår RISK-beløpene ved beregning av skjermingsfradrag i aksjeutbytte.

Dersom et aksjeselskap har innleverert godkjente årlige aksjonærregisteroppgaver til aksjonærregisteret, vil eventuelle RISK-beløp til og med 1.1.2006 være inkludert i oppgaven Aksjer og egenkapitalbevis som Skatteetaten i mars hvert år sender til personlige aksjonærer.  

Normalt vil du kun ha behov for å benytte RISK-beløp til utfylling av skjemaet Aksjer og fondsandeler mv. i tilfelle aksjer mv. ikke står oppført i Aksjer og egenkapitalbevis. Årsak til at aksjer ikke er oppført kan være at aksjeselskapet ikke har sendt inn aksjonærregisteroppgave eller har sendt inn slik oppgave med feil.

Søk på selskapets navn eller organisasjonsnummer eller børsticker.

Skal du søke på fond bør du bruke organisasjonsnummeret.

Alternativ inngangsverdi 1.1.1992
Hvis du har solgt aksjer som var kjøpt før 1.1.1989, kan du som hovedregel velge mellom å benytte opprinnelig kjøpesum eller en alternativ (oppregulert) inngangsverdi per 1.1.1992 som aksjenes inngangsverdi. Opplysninger om alternativ inngangsverdi i ikke-børsnoterte selskaper fåes hos aksjeselskapene.

Justeringsfaktor
Ved eventuell utfylling av skjemaet Aksjer og fondsandeler mv.,må du  bruke justeringsfaktor for å omberegne inngangsverdier og tidligere fastsatt RISK-beløp hvis du har solgt aksjer/grunnfondsbevis i selskaper som har gjennomført fondsemisjon, aksjesplitt eller spleis (omvendt splitt) i din eiertid. Det kan også være nødvendig å foreta slik omberegning hvis du har solgt aksjer i selskap som har deltatt i fusjon eller fisjon.

Justeringsfaktorer før 1. januar 2003 er oppgitt samt i noe tilfeller også justeringsfaktorer i 2003. Senere justeringsfaktorer er ikke oppgitt. Nærmere opplysninger fås hos selskapene.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.