Betale årsavgift

  • Skriv ut

Alle som eier et registrert kjøretøy under 7 500 kilo, må betale årsavgift. Faktura for årsavgiften sendes ut i februar hvert år. Fakturaen sendes til deg som eide kjøretøy 1. januar.

Forfallsdato for årsavgiften er 20. mars 2017.

Hvis du ikke har mottatt faktura, kan du lage KID-nummer. Pass på at du bruker riktig KID-nummer. Feil KID-nummer kan føre til at betalingen ikke blir registrert.

Det er ikke mulig å få betalingsutsettelse for årsavgiften. Du må betale selv om du ikke mottar faktura.

Hvor mye skal jeg betale?

Årsavgiften for vanlige bensindrevne personbiler er 2 820 kroner. Se satser for alle kjøretøytyper

Ikke slå sammen flere fakturaer

Du kan ikke betale avgift for flere kjøretøy med samme faktura. Du kan heller ikke betale avgift for flere år på samme faktura.

Faktura rett i nettbanken

Skatteetaten sender ut fakturaen på papir eller til nettbanken din. Oppretter du AvtaleGiro må du inngå avtalen senest 30. januar i det året avgiften gjelder for. Inngår du avtalen etter 30. januar, vil den først gjelde fra året etter.

Har du bedt om å motta kravet for årsavgift som AvtaleGiro eller eFaktura, har du fått dette i nettbanken. 

Om du er registrert for å motta kravet som eFaktura skal du ha fått et varsel om faktura fra Skatteetaten v/Skatt øst. Det er Skatt øst som sender ut faktura for årsavgift kjøretøy for hele landet.

Brukere med AvtaleGiro har fått et varsel om betalingskrav fra Skatteetatens it- og servicetjenester. Når AvtaleGiro og eFaktura kunder taster innbetalingskonto i nettbanken er betalingsmottaker som vises "Skatteetatens it- og servicetjenester".

Hva skjer hvis jeg betaler for sent?

Hvis du ikke betaler årsavgiften innen forfallsdatoen må du, uansett grunn, betale en tilleggsavgift.

Ubetalte krav blir overført til Statens innkrevingssentral, som vil kreve inn beløpet fra den som eide bilen 1. januar. Det betyr at tidligere eier vil få tvungen trekk i lønn eller trygd. Statens innkrevingssentral kan også ta pant i eiendeler.

Hvis ikke alle avgifter er betalt innen fristen på purringen, vil du motta vedtak om avskilting i juni. Bilen blir da avskiltet ved kontroll.

Betale fra utlandet

Hvis du skal betale årsavgift fra utlandet, kan du ha behov for opplysninger om bankkontoen vår.

Tyveri

Du må betale årsavgift selv om kjøretøyet er stjålet i 2016. Vi refunderer avgiften automatisk i første del av 2017 for den tiden kjøretøyet har vært stjålet hvis du har politianmeldt tyveriet. Du får ikke refundert avgift hvis kjøretøyet kommer til rette innen 30 dager etter at det ble meldt stjålet til politiet. Refusjonen blir utbetalt til personen som var registrert eier av kjøretøyet da det ble meldt stjålet.

Dødsfall

Årsavgiften gjelder for alle kjøretøy som var registrert 1. januar og vil ikke falle bort selv om eier er død.

Feil ved krav om årsavgift

Hvis du mener at kravet om årsavgift eller tilleggsavgift er feil, kan du sende oss en henvendelse om hva du mener er feil.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.