Barn født i utlandet

 • Skriv ut

Er dere norske foreldre som har fått barn i utlandet? For at barnet skal bli registrert bosatt i Norge, må dere møte opp på skattekontoret sammen med barnet når dere kommer tilbake til Norge.

Ta med dere følgende

 • Passet til barnet
  Passet ordnes vanligvis via en norsk utenriksstasjon før dere kommer tilbake til Norge. 
 • Hvis barnet kommer til Norge uten pass, og er født i og flytter til Norge fra et annet land innen Norden, kan dere i stedet for pass ta med fødselsregisterutskrift/fødselsattest og et fotografi av barnet tilsvarende et passfoto.
 • Hvis barnet er født i og flytter til Norge fra andre land innen Schengen-området enn de nordiske, skal barnet av hensyn til legitimasjonsplikten i disse landene ha fått ordnet pass via norsk utenriksstasjon før dere flytter til Norge. Skulle barnet likevel ha kommet til Norge uten pass, kan dere i stedet for pass ta med fødselsregisterutskrift/fødselsattest og et fotografi av barnet tilsvarende et passfoto. 
 • Utfylt flyttemelding for barnet
  Dere må
  melde flytting til Norge for barnet, eventuelt også for dere selv.
Et barn blir norsk statsborger dersom en av foreldrene er norsk statsborger.

Fortsette å bo i utlandet?

Hvis familien skal bo i utlandet, kan barnet få fødselsnummer i forbindelse med søknad om norsk pass. Dette får dere ved å ta kontakt med en norsk utenriksstasjon i det landet dere oppholder dere i. Husk å ta med barnets fødselsattest.

Hvis barnet er født i

 • Vest-Europa 
 • Estland
 • Kroatia
 • Latvia
 • Polen
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Tsjekkia
 • Ungarn 
 • Japan
 • Australia
 • New Zealand
 • USA
 • Canada
 • Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC)

 • Ekvatorial Guinea

 • Gabon

 • Republikken Kongo (RC)

må fødselsattesten være i original eller som bekreftet kopi fra norsk utenriksstasjon i landet barnet er født i. Hvorvidt apostillestempel/legalisering er nødvendig, må avklares med utenriksstasjonen.

I tillegg til fødselsattest, vil det normalt være påkrevd med DNA-test hvis barnet er født i

 • Afghanistan
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Elfenbenskysten
 • Eritrea
 • Etiopia
 • Filippinene
 • Gambia
 • Guinea
 • Irak
 • Jemen
 • Liberia
 • Mali
 • Myanmar (Burma)
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Serbia
 • Kosovo
 • Saudi Arabia
 • Sierra Leone
 • Somalia
 • Sri Lanka
 • Uganda
 • Vietnam
 • Saudi Arabia
 • Jemen

Hvis barnet er født i et annet land enn de nevnt over, må fødselsattesten være påført apostille eller være legalisert av utstederlandets utenriksdepartement.

Mer om fødsler i utlandet

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.