Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Skatt på utleie

  • Skriv ut

Hvis du leier ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20 000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige og du må levere RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom sammen med skattemeldingen. Dette innebærer at også eventuell leieinntekter som skriver seg fra en periode hvor boligen er utleid i mindre omfang, er skattepliktige.

Med ”større del” menes at utleieverdien av den delen du leier ut er høyere enn utleieverdien av den delen du selv bruker til egen bolig.

Ved avgjørelsen av om beløpsgrensen for skatteplikt på 20 000 kroner er overskredet, er det bare de utleieinntekter du får ved utleie av hele eller en større del av boligen som skal regnes med.

Les også om utleie av bolig og fritidsbolig under tema delingsøkonomi.

Skattemeldingen

Hvis utleieinntektene er skattepliktige, skal boligen regnskapsbehandles for hele året, og du får fradrag for de driftsutgiftene som knytter seg til utleid del av boligen. Du må fylle ut RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom sammen med skattemeldingen. Du finner det integrert i den elektroniske leveringsløsningen.

I skattemeldingen fører du det slik:

  • Post 2.8.2 for overskudd, post 3.3.12 for underskudd. 
  • Hvis du fyller ut skattemeldingen elektronisk, havner eventuelt overskudd og underskudd på rett post. 
  • Post 2.8.5 brukes for overskudd ved bolig i utlandet.

Hvis du bor i boligen selv, får du ikke fradrag for kostnader som knytter seg til din del av boligen.

Hvis du har brukt boligen som din egen bolig en del av året, får du bare fradrag for kostnader for perioden som boligen var utleid eller inntektsgivende. 

Hvis du har kostnader som ikke knytter seg til noen bestemt del av boligen, må slike kostnader fordeles forholdsmessig etter utleieverdi mellom den del av boligen du leier ut og den delen av boligen som du bor i selv.

Hvis du bruker minst halvparten av boligen til egen bruk, er utleieinntektene skattefrie. 

Du får ikke fradrag for vedlikeholdskostnader som knytter seg til en boligeiendom der du har skattefrie leieinntekter.

Les mer

Ta meg til rettsinformasjon om dette temaet 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.