Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker

  • Skriv ut

Som utenlandsk arbeidstaker kan du kreve et standardfradrag. Vær oppmerksom på at en del andre fradrag faller bort om du velger standardfradraget. Du må selv kreve fradraget i post 3.3.7 i skattemeldingen. 

Standardfradraget for utenlandske arbeidstakere er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt, og høyst 40 000 kroner. Brutto arbeidsinntekt omfatter ordinær brutto lønn med tillegg av andre skattepliktige kontant- og naturalytelser og eventuelt overskudd på utgiftsgodtgjørelser.

Du kan kreve fradraget når du er begrenset skattepliktig, og de to første kalenderårene du er skattepliktig som bosatt i Norge. 

Har både du og ektefellen din krav på standardfradrag, kan du bare kreve standardfradrag hvis ektefellen din også krever det.


Slik krever du fradraget i skattemeldingen

Standardfradrag gis ikke automatisk. Du må derfor kreve det i post 3.3.7 i skattemeldingen før du leverer den. Vi anbefaler at du gjør det elektronisk.

I tillegg til standardfradraget får du

Oppholder du deg/er du bosatt i Norge hele inntektsåret, får du fullt minstefradrag og personfradrag (12/12). Er du bosatt i Norge en del av inntektsåret, reduseres fradragene i forhold til hvor lenge du har vært bosatt i Norge. Er du skattepliktig for lønnsinntekt i Norge, men ikke bosatt, reduseres fradragene i forhold til hvor lenge du har hatt skattepliktig inntekt. Har du for eksempel hatt lønnsinntekt i Norge mellom 3 og 4 måneder i inntektsåret, blir fradragene 4/12 av fulle fradrag.

Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker reduseres ikke selv om du bare har vært skattepliktig i Norge en del av året.

Du kan også ha krav på:

  • fradrag for tilskudd til norsk offentlig eller privat pensjonsordning i arbeidsforhold
  • fradrag for fagforeningskontingent 

Er du statsborger i et EU/EØS-land kan du også ha krav på fradrag for tilskudd til en pensjonsordning i et annet EU/EØS-land.

Arbeidsgiver for utenlandske arbeidstakere kan lese mer om standardfradrag på sidene for arbeidsgiver.

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.