Skattekort for 2014

Skatteetaten har sendt ut informasjon om skattekort for 2014 til pensjonister som bor i utlandet og som har frikort, eller lavere trekk enn 15 prosent i 2013.

Frikortet/skattekortet for 2013 gjelder ikke for inntektsåret 2014. For ikke å bli trukket skatt av pensjonen i 2014, må du derfor søke om nytt frikort/skattekort så snart som mulig.

Er hele eller deler av pensjonen skattefri etter skatteavtalen med det landet der du bor, må du  sende inn en egenerklæring.

Bor du i et EU/EØS-land og krever en skatteberegning etter vanlige norske regler, må du sende inn både en egenerklæring og inntektsopplysninger.

Skjema for egenerklæring og inntektsopplysninger ligger som vedlegg til de brevene som er sendt ut.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, blir du trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling i 2014.

Nytt for 2014

For inntektsåret 2014 får du tilsendt informasjon om skattekortet ditt (skattetrekksmelding) i stedet for et skattekort. Du får blant annet informasjon om beregnet trekkprosent/frikort. Du skal ikke levere noe til pensjonsutbetalerne. De henter skattekortet/frikortet elektronisk fra skatteetaten.

Alle søknader om frikort/skattekort med lavere skattetrekk enn 15 prosent skal sendes til:

Skatt nord
Postboks 6310
NO – 9293 Tromsø

Husk å oppgi ”vår referanse” som står øverst i det brevet du har fått, når du tar kontakt med Skatteetaten.

 Brevet ”Skattekort for 2014” – til personer som søker om skattefritak etter en skatteavtale

 Brevet "Skattekort for 2014" – til personer bosatt i EU/EØS som krever en skatteberegning etter vanlige norske regler

 Skjemaet ”Egenerklæring – skattemessig bosatt 2014 / Self-declaration – tax residency 2014” (RF-1289B/E)

 Skjemaet ”Skattekort 2014 kildeskatt på pensjon – inntektsopplysninger” (RF-1290B)

 Skjemaet ”Tax deduction card 2014 withholding tax on pensions – information about income” (RF-1290E)

Fant du det du lette etter?

Maks 100 tegn. Kun tall og bokstaver.