Lignings-ABC

Publisert: 29.09.2015

  • Skriv ut

Lignings-ABC 2014/15 redegjør for skattereglene som gjelder for inntektsåret 2014, i tillegg til endringer i skattelovgivningen som gjelder for inntektsåret 2015. Boken er ajour pr. 21. november 2014, men enkelte endringer er gjort under korrekturarbeidet. Bl.a. er skattelovsendringer som ble sanksjonert i statsråd den 19. desember 2014 innarbeidet.

Lignings-ABC 2015 i PDF er à jour per 5. juni 2015 med regelendringer som gjelder inntektsåret 2015..

2015-utgaven finnes frem til august 2015 kun som PDF med aktive lenker. I august kommer den også i html-format. 

Boken omhandler skattereglene som gjelder for inntektsåret 2015, og er oppdatert med regelendringer, rettspraksis mv. som forelå pr. 5. juni 2015.  Denne gangen er det ett nytt emne, Pensjon – utenlandsk pensjonsordning.

I januar 2016 kommer 2015/16 utgaven, med omtale av reglene for 2015 og regler som er vedtatt for 2016 ved årsskiftet. 

Innspill sendes til ligningsabc@skatteetaten.no

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.