Lignings-ABC

Publisert: 27.06.2014

Lignings-ABC 2014 i PDF (nederst på siden) er à jour per 5. juni 2014 med regelendringer som gjelder inntektsåret 2014. I august kommer den også i HTML-format. 

Boken omhandler skattereglene som gjelder for inntektsåret 2014, og er oppdatert med regelendringer, rettspraksis mv. som forelå pr. 5. juni 2014.  Blant annet er de nye reglene om kontinuitet ved arv og gave innarbeidet i emnet "Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet".

I januar 2015 kommer 2014/15 utgaven, med omtale av reglene for 2014 og regler som er vedtatt for 2015 ved årsskiftet.   

Redaksjonen mottar gjerne innspill til boken. Vi har stor nytte av slike innspill. Innspill kan for eksempel være at noe er feil, at det er temaer som bør behandles mer utførlig, at det behov for å omtale stoff som ikke er omtalt osv. Innspill sendes til ligningsabc@skatteetaten.no.

Fant du det du lette etter?

Maks 100 tegn. Kun tall og bokstaver.