Lignings-ABC

Publisert: 18.02.2014

Lignings-ABC 2013/14 redegjør for skattereglene som gjelder for inntektsåret 2013, i tillegg til endringer i skattelovgivningen som gjelder for inntektsåret 2014.

Boken er ajour pr. 2. desember 2013, men enkelte endringer er gjort under korrekturarbeidet.
Til sommeren vil vi gi ut en elektronisk versjon av Lignings-ABC 2014, som vil inneholde en omtale av 2014-reglene og som vil være à jour pr. ca. 15. juni 2014.

Redaksjonen mottar gjerne innspill til boken. Vi har stor nytte av slike innspill. Innspill kan for eksempel være at noe er feil, at det er temaer som bør behandles mer utførlig, at det behov for å omtale stoff som ikke er omtalt osv. Innspill sendes til ligningsabc@skatteetaten.no.

Fant du det du lette etter?

Maks 100 tegn. Kun tall og bokstaver.