Lignings-ABC

Publisert: 26.02.2015

  • Skriv ut

Lignings-ABC 2014/15 redegjør for skattereglene som gjelder for inntektsåret 2014, i tillegg til endringer i skattelovgivningen som gjelder for inntektsåret 2015. Boken er ajour pr. 21. november 2014, men enkelte endringer er gjort under korrekturarbeidet. Bl.a. er skattelovsendringer som ble sanksjonert i statsråd den 19. desember 2014 innarbeidet.

Til sommeren vil vi gi ut en oppdatert elektronisk versjon av Lignings-ABC 2015, som vil inneholde en omtale av 2015-reglene og som vil være à jour pr. ca. 15. juni 2015.

Redaksjonen mottar gjerne innspill til boken. Vi har stor nytte av slike innspill. Innspill kan for eksempel være at noe er feil, at det er temaer som bør behandles mer utførlig, at det behov for å omtale stoff som ikke er omtalt osv. Innspill sendes til ligningsabc@skatteetaten.no

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.