Høring: Forslag om endringer i regelverket for bilbeskatning

Høringer Publisert: 08.05.2015

  • Skriv ut

Skattedirektoratet sender med dette på høring et forslag om endringer i regelverket for bilbeskatning.

Formålet er å forenkle ved at dagens skjønnsmessige vurderingstema oppheves, og foreslås erstattet med en administrativ enkel sjablongmodell som baserer seg på redusert listepris, og en alternativ modell for individuell verdsettelse. Sjablongmodellen vil være den klare hovedregel, og enklest å administrere, både for arbeidsgiver og skattemyndighetene.

Forslaget innebærer at det åpnes for privat bruk utover reisen mellom hjem og arbeidssted, uten at det utløser bruk av hovedregel etter skatteloven § 5-13. Særregelen foreslås å omfatte kjøretøy som oppfyller tekniske krav til varebil klasse 2 etter forskrift om engangsavgift på motorvogner § 2-3 og § 2-6.

Videre fremmes forslag til endringer på andre områder knyttet til beskatningen av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil.

For å gjennomføre endringene foreslår Skattedirektoratet endringer i Finansdepartementets forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSFIN), forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) samt Skattedirektoratets forskrift 22. november 1999 nr. 1160 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSSD).

Frist for å avgi høringsuttalelse til Skattedirektoratet er 3. august 2015. Det kan ikke påregnes å få utsettelse med fristen.

Det bes om at høringsinnspill sendes elektronisk til SKD-regelforslag@skatteetaten.no, og eventuelt også med ordinær post. Vi ber om at vårt saksnummer (2014/479448) påføres oversendelsen.

Vedlegg

Høringssvar:

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.