Taxnorway.no

Skal ditt selskap gi et oppdrag til et utenlandsk foretak eller benytte utenlandsk arbeidskraft?

Dersom du gir oppdrag til et utenlandsk selskap har du forpliktelser som oppdragsgiver. Dersom du ansetter utenlandsk arbeidskraft i ditt norske selskap blir disse regnet som vanlig ansatte, men de må møte på et skattekontor for ID-kontroll.

Skal du gi oppdrag til et utenlandsk selskap eller næringsdrivende?

  • Skal du bruke et utenlandsk selskap eller næringsdrivende må du rapportere dette til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Dette gjelder også ved innleie av arbeidskraft. Les mer om rapporteringsplikt.
  • Ved bruk av utenlandske selskap og enkeltpersonforetak kan du bli ansvarlig for skatter og avgifter. Les mer om solidaransvar

Skal du ansette utenlandske arbeidstakere?

Be arbeidstakerne bruke vår veiviser for utenlandske arbeidstakere som skal jobbe i Norge.