Taxnorway.no

Adresseendring

Utskriftversjon

Det er viktig at du som oppholder deg i Norge gir beskjed til Skatteetaten om hvilken adresse du vil motta posten din på. Skal du bo sammenhengende i Norge i minst 6 måneder, må du melde flytting.

Adresseendring for arbeidstakere 

Alle som er bosatt i Norge får et unikt fødselsnummer som følger personen hele livet. Fødselsnummeret består av 11 sifre, hvor de seks første sifrene viser fødselsdato.

Utlendinger som kommer til Norge for å arbeide i Norge under 6 måneder, får ikke fødselsnummer. De får isteden et såkalt D-nummer. Det er bygget opp på samme måte som fødselsnummeret, men her er det første sifferet øket med 4.

Les mer om fødselsnummer og D-nummer.

Melde flytting

Skal du bo sammenhengende i Norge i minst 6 måneder? Se her for hvordan du melder flytting.

Adresseendring for selskap/næringsdrivende

Næringsdrivende må melde endringer på skjema BR-1080 Samordnet registermelding