Taxnorway.no

Betaling - kildeskatt

Utskriftversjon

Bankdetaljer

For å kunne utbetale kildeskattrefusjonen på riktig måte og til rett tid, må vi ha mottatt følgende opplysninger:

1. internasjonalt format IBAN/SWIFT
2. navnet og adressen på kontohaveren

Kontoen må akseptere norske kroner. I tillegg vil en unik betalingsreferanse, på maks. 20 tegn, bidra til å sikre en riktig utbetaling.

Renter

Betaling av kildeskattrefusjoner for inntektsår hvor ligningen ikke har blitt lagt ut før behandlingen av saken, skal tillegges renter i tråd med skattebetalingsloven. Ligningen legges vanligvis ut i oktober året etter inntektsåret (ligningsåret).

Det kan ta en eller to måneder fra vedtaket om kildeskattrefusjon sendes søkeren til betaling skjer. Vedtaket vil ikke innholde informasjon om renter. Vær derfor oppmerksom på at det beløpet som faktisk betales, kan være høyere enn beløpet (hovedstolen) som fremgår av vedtaket