42 utvalgte skattekontor for ID-kontroll." /> 42 utvalgte skattekontor for ID-kontroll." />

Taxnorway.no

Dette må nordiske borgere ha med seg når de melder flytting til Norge

Utskriftversjon

Er du norsk, svensk, dansk, finsk eller islandsk statsborger, og skal melde flytting til Norge, må du møte opp på ett av 42 utvalgte skattekontor for ID-kontroll.

Ta med deg følgende dokumentasjon:

 • Pass eller nasjonalt ID-kort, som viser bilde, statsborgerskap og kjønn. Flytter du til Norge fra et annet nordisk land, godtas også gyldig førerkort sammen med utskrift fra fraflyttingslandets folkeregister som viser statsborgerskap og kjønn. Utskriften må være datert og ikke eldre enn 3 måneder. Den må også være underskrevet og stemplet.
 • Gyldig kontrakt på kjøp av bolig eller leiekontrakt for bolig som gjelder for minst 6 måneder. Hvis leieavtalen din er over 3 måneder gammel, må du få bekreftelse fra husseieren om at kontrakten fortsatt er gyldig.
 • Dersom du skal jobbe i Norge må du også ta med deg arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud som er gyldig for 6 måneder eller mer. Dersom kontrakten din er eldre enn 3 måneder må du ha med en bekreftelse fra arbeidsgiver som viser at  kontrakten fortsatt er gyldig.
 • Ved arbeidsoppdrag for bemanningsforetak, må du ha med deg oppdragsbekreftelse med varighet på minst 6 måneder.
 • Driver du egen næringsvirksomhet må du ha med bekreftelse på dette.
 • Bekreftelse på studieplass dersom du skal studere.
 • Eventuell annen dokumentasjon som viser at du skal oppholde deg i Norge i 6 måneder eller mer.

Flytter du fra et nordisk land sammen med barn under 18 år, kreves det i tillegg at:

 • den eller de med foreldreansvaret, og som barnet bodde sammen med på fraflyttingsadressen, skal underskrive meldingen.
 • dersom kun èn av foreldrene bodde sammen med barnet på fraflyttingsadressen, må det fremlegges dokumentasjon på dette, for eksempel bostedsattest fra landet de flytter fra.
 • dersom barnet flytter sammen med en forelder som har eneansvar for barnet, må dette ansvaret dokumenteres med for eksempel utskrift fra landets folkeregister.
 • dersom barnet flytter ut fra felles hjem og foreldreansvaret er delt, kreves signatur og kopi av legitimasjon fra den av foreldrene som ikke flytter med.
 • barnet må ha med seg gyldig legitimasjonsdokument, med mindre barnet er oppført i foreldrenes pass.

Barn under 18 år som flytter alene

Dersom et barn under 18 år flytter alene til Norge for å bo sammen med mor, far eller et annet familiemedlem, bør det legges frem dokumentasjon som viser at barnet har til hensikt å bo i Norge i 6 måneder eller mer. Dette kan for eksempel være bekreftelse fra barnehage, skole eller helsestasjon.