Taxnorway.no

Utdatert: Diverse artikler

UtskriftversjonInnhold

Forsiden

  Skattepliktig som bosatt i Norge

Oppholder du deg i Norge over 183 dager i en 12-månedersperiode eller over 270 dager til sammen i en 36-måndersperiode, blir du skattepliktig som bosatt. Du kan kreve standardfradrag de to første inntektsårene du skattlegges som bosatt i Norge. Dette gjelder selv om du for tidligere år har fått/hatt krav på standardfradrag fordi du var begrenset skattepliktig til Norge. Du må velge mellom standardfradrag og vanlige fradrag.

Her er noen eksempler på fradrag som faller bort når du krever standardfradrag:

  • fradrag for reise mellom din bolig i Norge og fast arbeidssted (arbeidsreise)
  • gjeldsrenter
  • foreldrefradrag (kostnader til barnehage mv.)
  • innbetaling til individuell pensjonsavtale (IPS) etter skatteloven
  • fradrag for gave til visse organisasjoner
  • særfradrag for visse kostnader ved sykdom
  • skattefradrag for sparebeløp i boligsparing for ungdom (BSU)                                 
  • merkostnader ved opphold utenfor hjemmet, herunder kost, losji og besøksreiser. Dette gjelder også fradrag for pendlerkostnader ved pendling fra et hjem i et annet EU/EØS-land. Dekker arbeidsgiveren kostnadene til kost, losji og besøksreiser ved pendling til bolig i utlandet, enten direkte eller ved godtgjørelse, må du velge om du vil beskattes etter netto- eller bruttometoden. Nettometoden innebærer at ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet ikke skal tas med i skattepliktig inntekt, bare et eventuelt overskudd. Du kan da ikke kreve standardfradrag i tillegg. Bruttometoden innebærer at alle ytelser fra arbeidsgiver skal tas med i brutto skattepliktig inntekt. Da kan du kreve fradrag for faktiske kostnader eller standardfradrag.