Taxnorway.no

ID-kontroll for utenlandske arbeidstakere ansatt hos utenlandske foretak

Utskriftversjon

Skatteetaten har innført identitetskontroll for utenlandske arbeidstakere som skal arbeide i Norge for aktivt å hindre at personer kan operere under falsk identitet.

Utenlandske arbeidstakere som tidligere har fått skattekort og D-nummer fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) på grunnlag av innrapportering på skjema RF-1199 "Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere", må fra 1. april 2014 møte opp på lokalt skattekontor (ID-kontor) for identitetskontroll. Oversikt over Skatteetatens 42 ID-kontorer finnes på skatteetaten.no/idoffices.

Rapporteringsplikten til SFU fra oppdragsgiver/oppdragstaker er uendret. Arbeidstakere som ikke møter til identitetskontroll vil ikke motta skattekort. Arbeidsgiver skal da trekke 50 prosent skatt.

Dokumentasjon

Til ID-kontrollen må arbeidstakeren ta med:

  • Gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som er godkjent som reisedokument i Schengenområdet. ID-kort må ha bilde, vise statsborgerskap og kjønn. For nordiske borgere godtas også gyldig førerkort sammen med utskrift fra hjemlandets folkeregister. Utskriften må ikke være eldre enn tre måneder og den må også være underskrevet og stemplet.
  • Skjema RF-1209 "Søknad om skattekort for utenlandske borgere". Dette skjemaet kan skrives ut fra taxnorway.no.
  • Arbeidskontrakt eller bekreftelse som dokumenterer arbeidsoppdrag i Norge.
  • Personer fra land utenfor EU/EØS må i tillegg dokumentere at de har en oppholdstillatelse med rett til å arbeide i Norge.

Unntak fra oppmøteplikten

  • Utenlandske personer som kun arbeider på norsk kontinentalsokkel
  • Sjøfolk på NIS/NOR fartøy som skattemessig er bosatt i utlandet
  • Personer som har D-nummer og som har møtt til ID-kontroll de to siste årene
  • Personer som er i en situasjon der det vil være svært byrdefullt å møte opp på skattekontoret og legitimere seg. For å få fritak må disse sende skriftlig søknad med bekreftet kopi av pass/gyldig ID-dokument, kopi arbeidskontrakt med opplysninger om varighet og oppholdets karakter, utfylt skjema RF-1209 - "Søknad om skattekort for utenlandske borgere" og en begrunnelse på hvorfor det vil være svært byrdefullt å møte på ID-kontroll.

Søknad sendes til SFU: Sentralskattekontoret for utenlandssaker, postboks 8031, 4068 Stavanger. For mer informasjon, se taxnorway.no. Spørsmål kan rettes til + 47 51 96 96 00.