Taxnorway.no

Plikt til å betale trygdeavgift

Utskriftversjon

Personer som arbeider i Norge er som hovedregel pliktige medlemmer i folketrygden fra første dag.

Dette gjelder uavhengig av arbeidets varighet og uavhengig av eventuell skatteplikt, se folketrygdloven § 2-2. Det er ikke et krav om at arbeidsgiver må være norsk, eller ha fast driftssted i Norge.

Statsborgere i EØS-land er som hovedregel pliktige medlemmer i trygden ved arbeid på norske skip.

Arbeidstakere som arbeider på norsk sokkel i forbindelse med leting eller utvinning av olje, gass eller andre naturresurser er pliktige medlemmer av folketrygden.

Trygdeavgiftssatsen er for 2012:
7,8 % av lønn og annen personinntekt
11 % av næringsinntekt og annen personinntekt
Særlige trygdeavtaler kan gi andre satser.

Arbeidstakere fra et EU/EØS-land eller et annet land som Norge har inngått trygdeavtale med, kan opprettholde medlemskapet i sitt hjemland.  Dette må arbeidstakeren dokumentere ved å legge fram blankett E101/A1 fra trygdemyndighetene i hjemlandet. Blanketten rettes til NAV Internasjonalt.
Kopi av blanketten kan vedlegges selvangivelsen når du sender den inn til skattekontoret.

Kontakt NAV Internasjonalt dersom du har spørsmål angående trygd og medlemskap i norsk trygd.