Taxnorway.no

3.6.1.1 Levering av selvangivelse

Selvangivelsen skal leveres som:

  •  forhåndsutfylt selvangivelse for personlige skattytere RF-1030, eller
  • selvangivelse for aksjeselskaper m.v., RF-1028.

Arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge ansatt hos utenlandsk arbeidsgiver skal levere skjema RF-1030-S «Tilleggsopplysninger for utenlandske personer» i tillegg til selvangivelsen (RF-1030).

Personlig næringsdrivende skal i tillegg til å levere selvangivelse RF-1030 også levere skjema RF-1030-S «Tilleggsopplysninger for utenlandske personer» og «Skjema for beregning av personinntekt» (RF-1224). Dessuten skal skjema «Næringsoppgave 1» (RF-1175) og/eller Regnskapsutdrag/Extract of Accounts (RF-1045) leveres.

Utenlandske aksjeselskaper mv skal i tillegg til selvangivelsen levere skjema RF-1045 (Regnskapsutdrag /Extract of Accounts), skjema RF-1167 "Næringsoppgave 2" og skjema RF-1217 "Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier".

Ved spørsmål om forhåndsutfylt selvangivelse eller om endring av type selvangivelse, ta kontakt med skattekontoret.

Lønnstakere skal levere selvangivelse innen utgangen av april i året etter inntekståret.

Fristen for å levere selvangivelse elektronisk for personlig næringsdrivende og for aksjeselskaper mv. er utgangen av mai i året etter inntektsåret, jf. lignl. § 4-7 nr. 1. For aksjeselskaper mv. som leverer selvangivelse på papir, er fristen utgangen av mars. Personlig næringsdrivende som leverer selvangivelsen på papir, har frist til utgangen av april. 

Konsekvensene av å ikke levere selvangivelse kan bli: