Taxnorway.no

Fradrag for sjøfolk

Utskriftversjon

Sjømannsfradrag er et fradrag som innvilges til sjøfolk som har sitt hovedarbeid om bord på skip i fart, og der arbeidet varer til sammen i 130 dager i samme inntektsår. Dersom arbeidsforholdet omfattes av en tariffavtale som forutsetter minst 130 dager om bord i løpet av inntektsåret, er vilkårene likevel oppfylt.

Fradraget utgjør 30% av skattepliktig inntekt opptjent om bord på skipet, med en maksimalgrense på kr 80 000.

Les mer om sjømannsfradrag