Taxnorway.no

Klage på skatteoppgjøret

Utskriftversjon

Mener du at du har betalt for mye eller for lite skatt , kan du klage.
Fristen for å klage er 6 uker fra datoen som står på skatteoppgjøret ditt.

I januar skal arbeidsgiver gi deg en oversikt som viser inntekt, fradrag og trekk rapportert til oss for siste år (kalenderår). Som elektronisk bruker kan du finne disse opplysningene på Altinn.no (A08 Mine inntekter og arbeidsforhold).

Denne kan du bruke til å kontrollere skatteoppgjøret.   

Husk at hvis du har fått restskatt, må du betale den til fastsatt tid, selv om du  klager.

Hvordan klage?

Du må sende inn en skriftlig klage der du opplyser hva du mener er feil, og hvorfor det er feil. Du må også legge ved eventuell dokumentasjon.

Hvor skal du sende klagen?

  • Har du mottatt lønn fra en norsk arbeidsgiver?
    Du kan sende klagen i posten til skattekontoret som står oppført på skattemeldningen din. Finn adressen til skattekontoret ditt.  Du kan også sende klagen elektronisk.
  • Har du mottatt lønn fra en utenlandsk arbeidsgiver?
    Da skal du sende klagen til Sentralskattekontoret for utenlandssaker, Postboks 8031, 4068 Stavanger, Norge.
  • Har du mottatt lønn både fra norsk og utenlandsk arbeidsgiver i løpet av fjoråret?
    Du sender da klagen til det skattekontoret som er oppgitt på skattemeldningen din. Finn adressen til skattekontoret ditt.

Skal du betale skatt både til Norge og hjemlandet ditt?

Dersom du betaler skatt av den samme inntekten i hjemlandet ditt, må du henvende deg til skattemyndighetene der for å få informasjon om hvordan du skal unngå dobbeltbeskatning.

Husk å melde om adresseendring

Husk at du har ansvar for at vi har adressen der du mottar post. For eksempel vil en klage på at vi har brukt feil adresse, ikke føre frem om du har glemt å melde adresseendring.