Taxnorway.no

Kontakte skattemyndighetene

Utskriftversjon

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

svarer på spørsmål om:

  • Opplysningsplikten
  • Skatteplikt, regnskapsplikt og revisjonsplikt
  • Skattekort og forskuddsskatt
  • Selvangivelse og klage på ligningen
  • Beskatning av utenlandske artister/idrettsutøvere

Postadresse: Postboks 8031, NO-4068 STAVANGER, NORGE
Besøksadr: Lagårdsveien 46, Stavanger
Telefon:  800 80 000
Telefaks: + 47 51 96 96 96
E-post:  sfu@skatteetaten.no

Lokalt skattekontor

svarer på spørsmål om merverdiavgift (MVA)

Telefon fra Norge: 800 80 000
Fra utlandet: + 47 22 07 70 00

Skatteoppkrever utland

svarer på spørsmål om:

  • Innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • Innlevering av lønns- og trekkoppgaver
  • Skatteoppgjør
  • Innkreving av norsk skatt i Norge eller hjemlandet

Postadresse: Postboks 8103, NO-4068 STAVANGER, NORGE
Besøksadr: Lagårdsveien 46, Stavanger
Telefon:  + 47 51 86 89 00
Telefaks: + 47 51 91 73 01
E-post: skattvest@skatteetaten.no