Taxnorway.no

Levere skattemelding for selskap

Utskriftversjon

Alle som har hatt formue eller inntekt i Norge skal levere skattemelding. Skattemeldingsplikten gjelder fullt ut selv om selskapet bestrider skatteplikt til Norge.

skattemelding for næringsdrivende MÅ leveres. skattemeldingn med alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk innen 31. mai, uansett selskapsform. Det er ikke lenger mulig å levere skattemelding for næringsdrivende på papir.

Se skattemelding for næringsdrivende (logg inn og finn skattemelding i "Min meldingsboks")

Ditt selskap har plikt til å fylle ut og sende inn følgende skjema:

skattemelding for aksjeselskap (RF-1028)

Næringsoppgave 2 (RF-1167)

Utenlandske selskap må i tillegg levere:

Regnskapsutdrag (RF-1045)

For bedrifter med enkle skattemessige forhold, er Næringsrapport skatt en ny, forenklet leveringsform.


Norske selskaper må i tillegg levere følgende skjema:


Andre aktuelle skjema:

 

Andre opplysninger:

  • Aktuell dokumentasjon fra selskapet kan legges ved

Frister

Fristen for å levere skattemeldingn elektronisk på www.altinn.no  er 31. mai.

Konsekvensene av å ikke levere skattemelding kan bli:

  • skjønnsmessig fastsetting av inntekten
  • ileggelse av tilleggsskatt
  • politianmeldelse

Skatteoppgjør

Skattoppgjøret sendes ut i oktober. Les mer om skatteoppgjøret

 Vedlegg

 


Work in Norway