Taxnorway.no

Melde flytting fra Norge

Utskriftversjon

Skal du flytte fra Norge til et land utenfor Norden, må du melde fra til skattekontoret her hjemme. Skal du flytte til et nordisk land, skal flyttingen kun meldes i det landet du flytter til.

Flytting fra Norge til et ikke-nordisk land

Du må melde flytting når du skal oppholde deg i utlandet i minst seks måneder. Skatteetaten avgjør om du skal registeres som utvandret i folkeregisteret.
Fyll ut skjemaet under og send det til skattekontoret, tidligst 14 dager før du reiser. Du må ha med gyldig ID. Du får et brev når flyttemeldingen er behandlet. Brevet sendes til den nye adressen din i utlandet.

Flytting fra Norge til nordiske land

Flyttingen skal kun meldes i landet du flytter til: Sverige, Danmark, Island eller Finland. Blir meldingen godtatt i tilflyttingslandet, blir du automatisk registrert som utvandret fra Norge.

Last ned, skriv ut og send til oss i posten
Melding om flytting fra Norge RF-1402B (PDF)