Taxnorway.no

Merverdiavgift

Utskriftversjon

Merverdiavgift er en forbruksavgift som skal betales ved innenlandsk omsetning av varer og avgiftspliktige tjenester i alle omsetningsledd og ved innførsel.

Bestemmelsene om merverdiavgift finnes i lov av 19. juni 2009 nr. 58.
Merverdiavgiftssatsene for 2012 var som følger:
25 % alminnelig sats,
15 % på næringsmidler, og
8 % på persontransport, overnatting, kringkasting og kino

Det er utarbeidet en brosjyre ”Merverdiavgift – Veiledning til næringsdrivende” som gir en litt mer omfattende oversikt over det norske merverdiavgiftsregelverket. 

I lenkene under kan du finne mer informasjon om:

Merverdiavgift for utenlandske næringsdrivende som ikke har omsetning i Norge

Merverdiavgift for utenlandske næringsdrivende som har omsetning i Norge

Merverdiavgift på elektroniske tjenester.

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Særregler for varer/tjenester til bruk i offshore petroleumsvirksomhet

 

 Vedlegg