Taxnorway.no

Avslutte næringsvirksomhet i Norge

Utskriftversjon

Det er viktig at du melder i fra til myndighetene når ditt selskap avslutter sin virksomhet i Norge.

Plikt til å kreve forhåndsligning for selskap

Så snart selskapet sitt styre eller leder har bestemt at selskapet skal oppløses, har selskapet plikt til å kreve forhåndsligning. Du må da sende inn skjema "Skattemelding for aksjeselskap RF-1028" og krysse av for krav om forhåndsligning. Inntekt frem til den endelige oppløsningsdagen skal føres i skattemeldingen.

Vær oppmerksom på at utenlandske selskap kun har plikt til å kreve forhåndsligning dersom selskapet også opphører i sitt hjemland.

Rapporteringsplikt

Har du rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker er du forpliktet til å melde korrekt sluttdato for ditt oppdrag og arbeidstakere på skjema "Opplysninger om kontrakt oppdragstaker og arbeidstakere RF-1199"

Slette foretaket i Brønnøysundregisteret

Dersom du driver norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) eller enkeltpersonforetak, kan du enkelt slette foretaket i Brønnøysundregistrene med et kryss i skjemaet "Samordnet registermelding (BR-1080)", post 2.4. I tillegg må du fylle ut post 1.1. Husk underskrift i post 28.
Dersom du driver et norsk selskap må du melde opphør i Brønnøysundregisteret.


Work in Norway