Taxnorway.no

Opprette skattetrekkskonto

Utskriftversjon

Selskaper som driver virksomhet i Norge må ha skattetrekkskonto. Ifølge skattebetalingsloven § 5-12 skal alle arbeidsgivere ha skattetrekkskonto i norsk bank eller i norsk avdeling av utenlandsk bank, eller det må stilles bankgaranti for skattetrekk.

Det er Skattekontoret som skriver ut skattekort og beregner hvor mye skatt som skal trekkes. Utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge skal ha skattekort fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk etter gjeldende tabell eller satser ved hver lønnsutbetaling.

Arbeidsgivers ansvar

Forskuddstrekk skal trekkes av arbeidstakernes lønn ved hver lønnsutbetaling uavhengig av skatteplikt.Det er skattekontoret som avgjør skatteplikten.

Forskuddstrekket skal settes inn på skattetrekkskonto senest første virkedag etter lønnsutbetaling.

Arbeidsgiver er ansvarlig for at forskuddstrekk blir trukket og innbetalt, og kan ved innleie gjøres økonomisk ansvarlig dersom dette ikke blir gjort.Plikter og ansvar etter skattebetalingsloven kan også bli gjort gjeldende overfor selskapets oppdragsgiver i Norge.

Enkeltmannsforetak – ENK

Dersom det er ansatte gjelder samme regler.

For mer informasjon:

Skattebetalingsloven

Temabrev 3 – Rapportering og betaling av skatt