Taxnorway.no

Skattemelding for enkeltpersonsforetak

Utskriftversjon

Alle som har hatt formue eller inntekt som er skattepliktig etter skatteloven skal levere skattemelding.

skattemelding for næringsdrivende MÅ leveres. Skattemeldingen med alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk innen 31. mai, uansett selskapsform. Det er ikke lenger mulig å levere skattemelding for næringsdrivende på papir.

Du må sende inn disse skjemaene

Som personlig næringsdrivende har du plikt til å sende inn følgende skjema:

  • Forhåndsutfylt skattemelding for personlige næringsdrivende 
  • RF-1175 Næringsoppgave 1 
  • RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt 

Se skattemelding for næringsdrivende (logg inn og finn skattemeldingn i "min meldingsboks")

For bedrifter med enkle skattemessige forhold, er Næringsrapport skatt en ny, forenklet leveringsform.

Er du regnskapspliktig, skal du levere Næringsoppgave 2.

Dersom du ikke mottar forhåndsutfylt skattemelding, skal du sende inn RF-1281 skattemelding for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding

Frister

Fristen for å levere skattemeldingn elektronisk på www.altinn.no er 31. mai året etter inntektsåret. 

Dersom du ikke leverer skattemeldingn, kan konsekvensene bli

  • at Skatteetaten skjønnsmessig fastsetter inntekten din
  • at du må betale tilleggsskatt

Skatteoppgjør

Du får skatteoppgjøret i oktober året etter inntektsåret.

Klage på fastsettingen

Du kan klage på fastsettingen ved å kontakte skattekontoret innen 6 uker etter at skatteoppgjøret er sendt. Du må da oppgi de konkrete grunnene for hvorfor du mener at ligningen er feil.   


Work in Norway