Taxnorway.no

Rapportere skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Utskriftversjon

Det skal betalest inn en arbeidsgiveravgift på 14,1 % av lønnen til arbeidstaker. Dette er en del av finansieringen av folketrygden. Dersom den ansatte betaler trygd i hjemlandet, og innehar fritaksskjema A1/E101 kan selskapet fritas for å betale arbeidsgiveravgift i Norge. Utenlandsk A1/E101 skjema skal sendes til og godkjennes av NAV.

Frist for innbetaling er:
• Januar - Februar 15. mars
• Mars - April 15. mai
• Mai - Juni 15. juli
• Juli - August 15. september
• September - Oktober 15. november
• November - Desember 15. januar


Her finner du adressen til ditt skattekontor

Les mer om a-meldingen her.


Work in Norway