Taxnorway.no

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Utskriftversjon

Næringsdrivende med omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester i Norge, skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og avgiftspliktig uttak overstiger 50 000 norske kroner i løpet av en 12-måneders periode.

Dersom du er en utenlandsk næringsdrivende og etablerer virksomhet i Norge uten å ha forretningssted eller hjemsted her, skal du som hovedregel registreres ved en representant. Da får du de samme rettigheter og plikter som ved en vanlig registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Representanten må ha hjemsted eller forretningssted i Norge. I slike tilfeller skal både du og utenlandske næringsdrivende underskrive registreringsmeldingens del 2.

For å bli registrert i Merverdiavgiftsregisteret, må du sende inn skjemaet Samordnet registermelding. Skjemaet fyller du ut og sender inn elektronisk på www.altinn.no.

Har du ikke tilgang til Altinn?

Dersom virksomheten din ikke er registrert i Norge må du registrere den. Dette gjøres ved å sende inn skjema Samordnet registermelding del 1. For registrering i Merverdiavgiftsregisteret benyttes Samordnet registermelding del 2. Skjemaene må sendes pr post og kan lastes ned her.

Les mer om:

Merverdiavgift på varer og tjenester i Norge

 


Work in Norway