Taxnorway.no

Særregler for varer/tjenester til bruk i offshore petroleumsvirksomhet

Utskriftversjon

Det gjelder særskilte merverdiavgiftsfritak for vare- og tjenesteleveranser til bruk i offshore petroleumsvirksomhet.

Det gjelder særskilte merverdiavgiftsfritak for vare- og tjenesteleveranser til bruk i offshore petroleumsvirksomhet, jf. merverdiavgiftsloven § 6-30 (3) og § 6-32 og merverdiavgiftsforskriften av 15. desember 2009 nr. 1540 § 6-32-1, § 6-32-2 og § 6-32-3.
Omsetning av nærmere bestemte varer og tjenester til spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs, er fritatt for merverdiavgift.

Omsetning av nærmere bestemte varer og tjenester til bruk i havområder utenfor merverdiavgiftsområdet i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster, er fritatt for merverdiavgift dersom omsetningen skjer til rettighetsselskaper, boreselskaper og eiere og leietakere av plattformer. Det samme gjelder omsetning til andre som ikke er avgiftssubjekter og som utenfor merverdiavgiftsområdet utfører tjenester vedrørende anlegg og innretninger som har tilknytning til utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster.

 Vedlegg