Taxnorway.no

Skatt i Norge for arbeidstakere

Utskriftversjon

Det norske skattesystemet er basert på at alle skal betale skatt etter evne, slik at skattebyrden skal oppleves som rettferdig. Som arbeidstaker i Norge må du ha skattekort, levere selvangivelse og motta et skatteoppgjør. Det er også viktig at du melder fra om hvilken adresse du mottar post på.

For å starte å arbeide i Norge, må du søke om et skattekort. Skattekortet viser hvor mye arbeidsgiveren din skal trekke i skatt. På skattekortet vil det også være oppgitt et norsk identitetsnummer. Dette nummeret vil du kunne bruke i kontakt med skattekontoret og andre tjenester som bank og helsevesenet.

Arbeidsgiveren din vil trekke et visst beløp av hver lønnsutbetaling og betale beløpet videre til Skatteetaten. Vanligvis er trygdeavgift inkludert i beløpet som trekkes av lønnen.Når du betaler skatt og trygdeavgift til Norge, har du krav på ytelser fra Norge dersom du for eksempel skulle bli syk. Det du må gjøre, er å passe på at arbeidsgiveren din har mottatt skattekortet ditt.

Pass også på at du får lønnsslipp fra arbeidsgiveren. Lønnsslippen er din kvittering på at arbeidsgiveren har trukket skatt av lønnen din. I Norge er du personlig ansvarlig for at skatten din er korrekt innbetalt.

Les mer om skattekort

Skattemeldingen

Alle som arbeider i Norge må gi skattemyndighetene opplysninger om inntekt, formue og fradrag i inntekten, slik at det kan beregnes riktig skatt. Det gjør du i skattemeldingen. Du mottar skattemeldingen i månedsskiftet mars/april i året etter inntektsåret. Du må sjekke skattemeldingen før leveringsfristen den 30. april.

Les mer om skattemeldingen

Skatteoppgjøret

Når skattemeldingen din er behandlet, vil du få et skatteoppgjør. Da får du utbetalt penger dersom du har betalt for mye i skatt. Dersom du har betalt for lite skatt, må du betale inn beløpet du skylder. Du vil få skatteoppgjøret ditt mellom juni og oktober.

Les mer om skatteoppgjøret

Adresseendring og flytting

Husk å melde fra om hvilken adresse du mottar post på. Du kan glipp av penger du har rett på dersom ikke skattekontoret har den riktige adressen din. Dersom du skal bo i Norge i mer enn 6 måneder, må du også melde flytting.

Les mer om adresseendring og flytting   

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Skatteetaten har i samarbeid med Arbeidstilsynet, politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI) etablert et felles servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og i Kirkenes. Dette er rene besøkssentere som du kan oppsøke. Der kan du få informasjon om oppholdstillatelse i Norge, om innmelding i folkeregisteret og om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv. Gå til www.sua.no

 

 


Work in Norway