RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) for å få skattekort." /> RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) for å få skattekort." />

Taxnorway.no

Skattekort for sokkelarbeidere bosatt i utlandet

Utskriftversjon

Dersom du er bosatt i utlandet og arbeider for norsk arbeidsgiver på den norske kontinentalsokkelen sender du skjema RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) for å få skattekort.

Husk å legge ved bekreftet kopi av legitimasjonsdokument dersom du ikke har norsk person- eller D-nummer.

Hvilket skattekort blir utstedt?

Alle vil få skattekort i klasse 1, tabell 7150. I denne tabellen er minstefradraget innregnet. På skattekortet er det også fastsatt en trekkprosent. Dersom du har flere arbeidsgivere skal de som ikke er din hovedarbeidsgiver trekke skatt etter denne prosenten. Din hovedarbeidsgiver skal også bruke denne trekkprosenten ved ekstrainntekter.

Ditt norske identitetsnummer (D-nr/fødselsnr) vil du finne på skattetrekkmeldingen.
Vær klar over at skattekort ikke betyr at du har arbeidstillatelse i Norge. Kontakt Servicesenter for utenlandske arbeidstakere, Politiet eller Utlendingsdirektoratet dersom du har spørsmål om arbeidstillatelse.

Endring av skattekort

  • Dersom du vil endre skattekort, må du sende inn skjemaet RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere. Husk å gi opplysninger om norsk identitetsnummer, inntektsopplysninger og opplysninger om arbeidsgiver. Har du fått ny arbeidsgiver, oppgi siste arbeidsdag hos forrige arbeidsgiver i feltet Andre opplysninger.
  • Dersom din ektefelle sin årsinntekt ikke overstiger et årlig fastsatt beløp kan du søke om skatteklasse 2 ved å sende inn skjema for endring av skatteklasse. Husk å legge ved kopi av vigselsattest og dokumentasjon på ektefelles inntekt.