Taxnorway.no

Er du utsendt fra en utenlandsk arbeidsgiver? Slik mottar du et skattekort

Utskriftversjon

Alle som arbeider i Norge må ha skattekort, som viser hvor mye skatt arbeidsgiveren skal trekke før lønnen utbetales til deg. Dersom du oppholder deg i Norge og er utsendt av utenlandsk arbeidsgiver skal din arbeidsgiver rapportere arbeidsoppdraget og du må gjennomføre en id kontroll.

For å få skattekort må din arbeidsgiver rapportere inn den perioden du skal oppholde deg i Norge eller på norsk sokkel til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU).

Du må også møte på et av disse skattekontorene og gjøre følgende

  1. Vise gyldig legitimasjon
  2. Vise arbeidskontrakt eller bekreftelse som dokumenterer arbeidsoppdrag i Norge
  3. Levere søknad om skattekort på skjema RF-1209
  4. Dersom du kommer fra et land utenfor EU/EØS, må du også dokumentere at du har rett til å arbeide i Norge.

Etter at vi har fått melding om arbeidsforholdet og du har gjennomført id-kontroll vil du motta en skattetrekksmelding til din registrerte adresse (se informasjon om adresseendring under). Du behøver ikke å levere denne til din arbeidsgiver. Arbeidsgiveren din henter det elektronisk fra Skatteetaten.

 

Unntak fra oppmøteplikten

  • Utenlandske personer som kun arbeider på norsk kontinentalsokkel
  • Sjøfolk på NIS/NOR fartøy som skattemessig er bosatt i utlandet
  • Personer som har D-nummer og som har møtt til ID-kontroll de to siste årene
  • Personer som er i en situasjon der det vil være svært byrdefullt å møte opp på skattekontoret og legitimere seg. For å få fritak må disse sende skriftlig søknad med bekreftet kopi av pass/gyldig ID-dokument, kopi arbeidskontrakt med opplysninger om varighet og oppholdets karakter, utfylt skjema RF-1209 - "Søknad om skattekort for utenlandske borgere" og en begrunnelse på hvorfor det vil være svært byrdefullt å møte på ID-kontroll.


Søknad sendes til SFU: Sentralskattekontoret for utenlandssaker, postboks 8031, 4068 Stavanger. Spørsmål kan rettes til + 47 51 96 96 00.

Hvilket skattekort får jeg?

Du vil få et standard tabellkort (tabell 7150). Skattetrekket vil bli tilpasset hvilken lønn du har. På skattekortet er det også oppgitt en prosentsats som kun benyttes ved opptjening av ekstraordinære inntekter. Du kan også søke om å endre skattekortet

På skattekortet finner du også ditt norske identifikasjonsnummer (D-nr/fødselsnummer). Vær klar over at selv om du har fått skattekort, betyr ikke det at du har fått arbeidstillatelse. 

Vær oppmerksom på egne regler dersom du skal:

Les mer om:


Work in Norway