Taxnorway.no

Hva er et skattekort

Utskriftversjon

Alle som arbeider i Norge må ha skattekort. Skattekortet viser hvor mye skatt arbeidsgiveren skal trekke, før lønnen blir utbetalt til deg. Skattekortet er elektronisk. Du mottar informasjon om hvilket skattekort du har i en skattetrekksmelding. Du behøver ikke å levere dette til din arbeidsgiver. Arbeidsgiveren din henter det elektronisk fra Skatteetaten.

Skattekort er et dokument som viser hvor mye skatt arbeidsgiveren skal trekke, før han betaler ut lønn til deg. De beløp arbeidsgiveren trekker kalles skattetrekk eller forskuddstrekk og er en forhåndsbetaling av den skatt skattemyndighetene antar at du skal betale. Endelig fastsetting av skatten skjer i året etter inntektsåret.

Slik søker du om skattekort

  • Du må selv søke om nytt skattekort for hvert inntektsår. Det gjør du ved å fylle ut RF-1209.
  • Dersom du ikke har skattekort vil arbeidsgiveren din trekke 50% av lønnen din.
  • Skattekortet gjelder for et inntektsår (kalenderår). Arbeider du i Norge fra 1. november i et år til 30. mars i året etter, får du først et skattekort for månedene november og desember og så et nytt skattekort for månedene januar, februar og mars.
  • Skattekortene inneholder ikke opplysning om oppholdstillatelse og er ikke bevis på rett til arbeid eller opphold i Norge.
  • Skattekortet er elektronisk. Du mottar informasjon om hvilket skattekort du har i en skattetrekksmelding. Du behøver ikke å levere dette til din arbeidsgiver. Arbeidsgiveren din henter det elektronisk fra Skatteetaten.

 Slik trekker skattekortet penger fra lønnen din

  • Har du fylt ut skjemaet RF-1209 "Søknad om skattekort for utenlandske borgere", beregnes skattetrekket på grunnlag av de opplysningene du har gitt i skjemaet.
  • Arbeidsgiveren betaler inn skatten til skattemyndighetene. Eventuelt for mye innbetalt skattetrekk blir tilbakebetalt når skattemeldingen din er behandlet og skatten beregnet.
  • Arbeidstakere får vanligvis tabellkort. Krever du standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, får du særskilt utarbeidede tabeller hvor det er tatt hensyn til dette fradraget. De har nummer 7300 eller høyere. Les om standardfradraget i brosjyren «Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag».
  • Prosentkort skrives ut når tabellkort ikke vil gi riktig trekk. Arbeidsgiveren skal da beregne skattetrekket med den oppgitte prosentsatsen.
  • Les mer om hvor mye du må betale i skatt.

Slik kan du endre skattekortet

Har du kanskje fått annet skattetrekk enn kolleger i samme situasjon som du? Vil du undersøke om ditt skattekort er feil, kan du søke om endring av skattekortet.

Er du elektronisk bruker, kan du endre ditt skattekort på skatteetaten.no.