Taxnorway.no

Hva blir regnet som innleie av arbeidskraft?

Utskriftversjon

Det er skattemyndighetene som avgjør om et oppdrag gitt til en utenlandsk oppdragstaker blir regnet som innleie av arbeidskraft.

Følgende momenter vil tale for at det at det er innleie av arbeidskraft:

  • oppdragsgiveren har ledelsen av arbeidet
  • oppdragsgiveren har ansvar for eller bærer risikoen for arbeidsresultatet
  • oppdragsgiveren disponerer og har ansvaret for arbeidsplassen der arbeidet utføres
  • det er fastsatt en timepris eller timeavhengig pris
  • oppdragsgivers materialer og verktøy nyttes under oppdraget
  • utleieren ikke ensidig bestemmer antall arbeidstakere og deres kvalifikasjoner

Arbeidsgiveransvar

Den utenlandske arbeidsgiveren (utleieren) har ansvar for å oppfylle alle forpliktelser overfor norske skattemyndigheter, som rapportering av egne ansatte, betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk for de innleide arbeidstakerne. Men oppdragsgiver kan bli ansvarlig ved manglende betaling av skatt. Les mer om solidaransvar