Taxnorway.no

Slik betaler du skatt for norsk selskap

Utskriftversjon

Ansvarlige selskap er ikke egne skattesubjekter. Det er derfor deltakerne (eierne) av selskapet som er ansvarlige for innbetaling av selskapets skatt.

Personlige deltakere betaler forskuddsskatt for hver enkelt periode så snart inntekten oppstår, og vil få tilsendt innbetalingsblanketter for dette fire ganger i året.

Det er Skattekontoret som foretar beregningen for hvor mye skatt som betales, og beregningen er gjort med bakgrunn i forrige års overskudd.

For at personlige deltakere i nye ansvarlige selskap skal få blanketter tilsendt, må de selv si fra til Skattekontoret om virksomheten og fortelle hvor mye overskudd (eller underskudd!) de venter seg det første året.

Søknad om endring av forskuddskatten gjøres via dette søknadsskjema.