Taxnorway.no

Slik endrer du skattekortet ditt

Utskriftversjon

Dersom du mener at det skattekortet du har mottatt gir feil skattetrekk, kan du endre dette. Du kan også søke om å endre skatteklasse dersom ektefellen din har lav inntekt.

Du kan søke om å endre skattekortet ved å fylle ut skjemaet "RF-1209 søknad om skattekort for utenlandske arbeidstakere" og legge inn informasjon om hvor mye du forventer å tjene i år. Vær oppmerksom på at skattekortet du har fått er et standard kort med tabelltrekk (tabell 7150). Tabelltrekk vil si at skattetrekket blir tilpasset hvor mye du tjener. Det er også oppgitt en prosentsats som kun blir brukt ved opptjening av ekstraordinære inntekter eller ved arbeid for biarbeidsgivere.

Fritak fra trygdeavgift

Dersom du er EU-/EØS-borger og ønsker fritak fra trygdeavgiften, må du søke om dette på nav.no