Taxnorway.no

Slik endrer du skattekortet ditt

Utskriftversjon

Dersom du mener at det skattekortet du har mottatt gir feil skattetrekk, kan du endre dette. Du kan også søke om å endre skatteklasse dersom ektefellen din har lav inntekt.

Du kan søke om å endre skattekortet ved å fylle ut skjemaet "RF-1102 Søknad om endring av eller krav om skattekort/forskuddsskatt " og legge inn informasjon om hvor mye du forventer å tjene i år.

Er du elektronisk bruker, kan du endre ditt skattekort på skatteetaten.no.

Fritak fra trygdeavgift

Dersom du er EU-/EØS-borger og ønsker fritak fra trygdeavgiften, må du søke om dette hos nav.no.