Taxnorway.no

Slik betaler du inn skattetrekket til skattekontoret

Utskriftversjon

Skattetrekket skal betales annenhver måned.

Oppgjør for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal betales til din lokale skatteoppkrever.

Dersom selskapet har Sentralskattekontoret for utenlandssaker (kommunenummer 2312) som skattekontor skal du betale til:

Skatteoppkrever utland, Postboks 8103, NO-4068 Stavanger, Norge. E-post: tco@skatteetaten.no
- Kontonr.: 6345 06 23123
- Ibannr.: NO33 6345 06 23123
- Swiftadr.: NDEANOKK
- Bankforbindelse: Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, Postboks 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norge

Frister for innsending og betaling til de seks terminene:

• Januar - Februar 15. mars
• Mars - April 15. mai
• Mai - Juni 15. juli
• Juli - August 15. september
• September - Oktober 15. november
• November - Desember 15. januar

Husk å merke tydlig hvem og hva betalingen gjelder. Bruk KID nummeret.


Work in Norway