Taxnorway.no

Betale skatt for enkeltpersonforetak

Utskriftversjon

Driver du næringsvirksomhet i Norge eller på norsk sokkel, eller er deltaker i ansvarlig selskap, må du betale forskuddsskatt.

Innehavere av nye foretak må derfor så snart som mulig melde fra til skattekontoret om forventet resultat (overskudd/underskudd) av næringsvirksomheten det året virksomheten starter

Grunnlaget for forskuddsskatten er forventet resultat av næringsvirksomheten i Norge eller på norsk sokkel. Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende skal betales i fire terminer: 15. mars, 15. mai, 15 september og 15. november.Hvis du oversitter betalingsfristen for noen av terminene, vil alle gjenværende terminer forfalle til betaling umiddelbart.

Dersom du ikke har mottatt brev i posten om betaling av forskuddskatt, må du sende inn skjema "søknad om endring eller krav om skattekort (RF-1102)"

Vær oppmerksom på at det er viktig å opplyse Skatteetaten om riktig adresse slik at du mottar post!

Endre forskuddsskatt

Har du har fått utskrevet for mye eller for lite skatt, eller foretaket ditt ikke har drift, kan du søke om å endre forskuddskatten.

Betalingsinformasjon:

Har du fått utskrevet forskuddskatt fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker?

Da er det Skatteoppkrever utland (SU) som innkrever skatten din.
 

Kontoinformasjon for betaling av forskuddskatt:

  • Kontonummer: 6345 06 23123
  • Ibannummer: NO33 6345 06 23123
  • Swiftadresse: NDEANOKK
  • Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, Postboks 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norge

Dersom du har spørsmål til betaling kan du kontakte SU på e-post tco@skatteetaten.no, telefon + 47 51 86 89 00/fra utlandet + 47 22 07 70 00.

Tilhører du et lokalt skattekontor?

Da får du betalingsinformasjon i posten etter at du har sendt inn søknadskjema om forskuddskatt.

Du kan kontakte din skatteoppkrever her.

Betaling av Merverdiavgift

Dersom ditt foretak er registert i Merverdiavgiftregisteret, må du levere omsetingsoppgaver via Altinn.no Er du skyldig merverdiavgift vil du motta en faktura med betalingsfrist.

Utenlandske foretak må som hovedregel være registert med en representat i Merverdiregisteret. Denne representanten har ansvar for innsending av omsetningsoppgavene.

Les mer om Merverdiavgift


Work in Norway